Contacto | Mapa web | Foro | Aviso legal | Accesibilidade
Intranet

Acceso á cursos en liña


Accesibilidade

Equal Compostela Social procura que a presentación de todos os contidos e funcionalidades esenciais desta web sexan independentes dos dispositivos físicos e dos navegadores web empregados para tal fin, codificados con estándares técnicos de uso libre e gratuíto e accesibles para navegadores adaptados a persoas con eivas ou limitacións sensoriais, motoras ou cognitivas.

A Unión Europea, na resolución do Consello de 25 de marzo de 2002, anima os estados membros a ter en conta a necesidade de que os contidos dixitais sexan accesibles e, seguindo esta recomendación, a Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, dispón que as administracións públicas adoptarán as medidas necesarias para que a información dispoñible nas súas páxinas de internet sexa accesible a persoas con discapacidades e de idade avanzada, de acordo cos criterios de accesibilidade ao contido xeralmente recoñecidos, antes do 31 de decembro de 2005.

En coherencia con este obxectivo, o deseño da web de Equal Compostela Social realizouse tendo en conta as recomendacións de accesibilidade para o primeiro nivel de prioridade das directrices WAI (Web Accessibility Initiative) do W3C.

Símbolo que indica contido XHTML 1.0 Strict válido Símbolo que indica o uso de follas de estilo CSS2 válidasSímbolo que indica contido web conforme ao nivel A da recomendación de accesibilidade web do W3C

Teclas de acceso rápido

Tecla 0: Ir á páxina de accesibilidade (esta páxina)
Tecla 1: Ir á páxina de inicio
Tecla 2: Saltar a navegación e ir ao contido

O acceso ás ligazóns que teñen unha tecla de acceso rápida definida realízase premendo distintas combinacións de teclas segundo o navegador:

  • Microsoft Internet Explorer: Prema a combinación de teclas ALT tecla de acceso rápido, e de seguido Retorno (Enter).
  • Netscape e Firefox: Prema só a combinación de teclas ALT tecla de acceso rápido.
  • Opera 7 e superior: Prema á vez as teclas Shift (a empregada para escribir letras maiúsculas unha a unha) e Esc, sólteas e de seguido prema só a tecla de acceso rápido.

En Macintosh a tecla ALT substitúese pola tecla CTRL.

Imprimir

Concello de SantiagoXunta de Galicia. Conselleria de Traballo. Direccion Xeral de Promocion do EmpregoConcello de AmesConcello de Boqueixon Concello de Brion Concello de TeoConcello de Val do DubraConcello de Vedra

Universidade de Santiago de CompostelaCogamiFundacion Comarcal SantiagoCamara Santiago de CompostelaPlataformo polo EmpregoCaixa Galicia

EqualMinisterio de Trabajo y Asuntos SocialesFondo Social Europeo