Contacto | Mapa web | Foro | Aviso legal | Accesibilidade
Intranet

Acceso á cursos en liña


Inicio » Proxecto ECS » Entidades socias »

Entidades socias

Consellaría de Traballo
Coa finalidade de fomentar o espírito empresarial e a creación de empresas por parte daqueles colectivos da comarca que presentan maiores dificultades para acceder ao mercado laboral e que teñen vocación emprendedora creouse a Agrupación de Desenvolvemento Compostela Social, con ámbito de actuación na comarca de Santiago e integrada por 14 entidades públicas e privadas:

Entidades públicas

Entidades privadas

Dentro de ECS o Concello de Santiago de Compostela, a través da súa Concellaría de Promoción Económica e Emprego, actúa como entidade pública responsable ante a autoridade pagadora e de xestión do Fondo Social Europeo.

Todas as entidades que forman parte de AD Compostela Social constitúense como cofinanciadoras do proxecto e, a tales efectos, comprométense a achegar entre todas elas o 25% do gasto elixible definitivo deste. Ademais, con respecto á xestión financeira desta agrupación o Concello de Santiago de Compostela percibe os ingresos da Unidade Administradora Fondo Social Europeo (UAFSE) a través do tesouro público, e canalízaos cara aos socios nos termos establecidos no proxecto e no seu Regulamento de Réxime Interno.

AD Compostela Social funciona a través dun sistema responsabilidade solidaria, respecta os principios de publicidade e libre concorrencia. A propiedade intelectual dos produtos xerados como consecuencia do desenvolvemento do proxecto ECS será pública.

Comité de Dirección de AD Compostela Social
Cargo Nome Entidade
PresidenteD. Xosé Manuel Iglesias IglesiasConcello de Santiago de Compostela
VogaisD. Carlos Antonio Fernández CastroConcello de Ames
"D. Martiño Noriega SánchezConcello de Teo
"D. José Luís García GarcíaConcello de Brión
O

Imprimir

Concello de SantiagoXunta de Galicia. Conselleria de Traballo. Direccion Xeral de Promocion do EmpregoConcello de AmesConcello de Boqueixon Concello de Brion Concello de TeoConcello de Val do DubraConcello de Vedra

Universidade de Santiago de CompostelaCogamiFundacion Comarcal SantiagoCamara Santiago de CompostelaPlataformo polo EmpregoCaixa Galicia

EqualMinisterio de Trabajo y Asuntos SocialesFondo Social Europeo